SK | CZ | EN | NL | FI

MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE

Multidisciplinární podpora rodin
v krizových situacích

Multidisciplinární podpora rodin
v krizových situacích

Moravská galerie, Moravské náměstí 1, Brno, ČR

17.5.2022, 9:30 - 17:00 + večerní neformální program

Moravská galerie, Moravské náměstí 1, Brno, ČR

17.5.2022, 9:30 - 17:00 + večerní neformální program

Vstup zdarma

Tlumočení (čeština / angličtina / ukrajinština) zajišteno

Vstup zdarma

Tlumočení zajišteno

ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS

Multidisciplinárna podpora
pozitívnych zmien u rodín
v ťažkých situáciách

Multidisciplinárna podpora
pozitívnych zmien u rodín
v ťažkých situáciách

2019-1-SK01-
KA204-060806.

Bootstrap Slider

Strategické partnerstvá a trvalá udržateľnosť

Našou víziou je byť dobrými strategickými partnermi pri podpore školskej úspešnosti a duševnej pohody. Tiež inovátormi multidisciplinárneho myslenia a spolupráce orientovanej na pozitívne zmeny u rodín.

Naša ponuka služieb zahŕňa školenia zamerané na budovanie fungujúcich sociálnych konštrukcií a prístupov zameraných na riešenia pri objavovaní potenciálu rodín a ich komunít. Ponúkame naše multidisciplinárne skúsenosti naprieč sektormi.

Radi sa v multidisciplinárnej spolupráci staneme vašimi tútormi, mentormi, koučmi, kolegami či partnermi.

 


Lektori a mentori

 

Tréning trénerov
Tréning trénerov

Ben Furman
Loek Schoenmakers

Tréning profesionálov
Tréning profesionálov
Mgr. Katarína Medzihorská
Přemysl Ulman, MS, LMFT
Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD.
Tréning laikov
Tréning laikov
Veronika Luksa
Veronika Šebeková
Pavel Nepustil
MOODLE<br>komunikácia pracovných skupín
MOODLE
komunikácia pracovných skupín
Kompletný video + .pdf návod na obsluhu interného systému MOODLE
Akčný výskum
Akčný výskum

"Budovanie a skúmanie
multidisciplinárnych tímov"

Galéria

O projekte

Napriek osudu, traume alebo iným zložitým podmienkam niektorých rodín môže dôjsť k pozitívnym zmenám v myslení. Je oveľa ľahšie dosiahnuť zmenu v pozitívnom podpornom prostredí, kde nielen profesionáli, ale aj laici sú priaznivcami tímov založených na multidisciplinárnej platforme dialógov a ich komunitnej sieti. Odborníci z organizácií zapojených do projektu pracujú podľa koncepcie sociálneho konštruktivizmu a dialóg využívajú ako svoj základný pracovný nástroj. Títo ľudia podporujú pozitívne zmeny, pracujú s deťmi v rodinách v ťažkých situáciách a krízach, s rodinami s deťmi s rôznymi obmedzeniami a postihnutím, v škole, v komunitnom prostredí atď.

Ako názov napovedá, projekt sa zameriava na multidisciplinárnu podporu pozitívnych zmien v rodinách v ťažkých situáciách. Do multidisciplinárnej spolupráce by mali patriť rôzni odborníci ako rovnocenní spojenci rodín, tak ako aj príjemcovia starostlivosti, ktorí by sa mali aktívne zapojiť do diskusií o ich starostlivosti a spolurozhodovať o jej postupoch a implementácii. Celkovo v téme multidisciplinárnej spolupráce v oblasti podpory rodiny chýbajú vzdelávacie príležitosti nielen pre profesionálov, ale aj pre „laikov“ (ľudí s vlastnými skúsenosťami pri riešení zložitých situácií v rodinách). Títo „laici“ by sa mohli stať (vďaka takémuto školeniu) konzultantmi a ambasádormi v oblasti skúseností so zložitými situáciami a mohli by pomôcť ostatným v podobnej situácii, aby sa stali aktívnymi iniciátormi multidisciplinárnej podpory.

Hlavným koordinátorom projektu je Katolícka univerzita v Ružomberku. Do projektu sú zapojené organizácie z ČR – Narativ, spolek, zo SR – Inštitút dialogických praxí, z Fínska – Lyhytterapiainstituutti Oy (Inštitút Bena Furmana) a Holandska – Appreciative Change Work-s (Inštitút Loeka Schoenmakersa).