SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

TÍMUJEMERenadi
Česká republika
navštíviť
Inštitút dialogických praxí
Slovenská republika
navštíviť
Naratív
Česká republika
navštíviť
Včasná podpora Práh jižní Morava, z. ú.
Česká republika
navštíviť
Zotavení Brno
Česká republika
No more stigma
Slovenská republika
OZ Zdieľaj
Slovenská republika
HoSt - Home - Start
Česká republika
Mens Sana
Česká republika
Street Support Podané ruce
Česká republika
Poradňa sv. Bakhity
Slovenská republika
Platforma rodín detí so ZZ
Slovenská republika
ŠPT Spojená škola Ružomberok
Slovenská republika
Inklucentrum
Slovenská republika
Alka
Slovenská republika
Tím Institute Appreciative Change Works
Holandsko
navštíviť
Dalet
Česká republika
navštíviť
Kateřina Klíčová
Česká republika
navštíviť
Ben Furman Lyhytterapiainstituutti Oy
Fínsko
navštíviť
VUDPaP
Slovenská republika
navštíviť
Psychologická ambulance Rychnov nad Kněžnou
Česká republika
navštíviť