SK | CZ | EN | NL | FI

VZDELÁVANIE, SPREVÁDZANIE A SUPERVÍZIA MULTIDISCIPLINÁRNYCH TÍMOV

VZDELÁVANIE, SPREVÁDZANIE A SUPERVÍZIA MULTIDISCIPLINÁRNYCH TÍMOV

Ak máte chuť s nami spolupracovať

a využiť podporu multidisciplinárnej siete

Ak máte chuť s nami spolupracovať

a využiť podporu multidisciplinárnej siete

Bootstrap Slider

 

VZDELÁVANIE, SPREVÁDZANIE A SUPERVÍZIA MULTIDISCIPLINÁRNYCH TÍMOV

 

Našou víziou je byť podporovateľmi inovácií multidisiciplinárneho myslenia a spolupráce orientovanej na pozitívne zmeny u rodín. Spolu s vami budujeme strategické partnerstvá rozvíjajúce duševnú pohodu, ako aj školskú úspešnosť.

Služby multidisciplinárnej podpory zahŕňajú školenia zamerané na rozvíjanie multidisciplinárnej spolupráce už fungujúcich konceptov, ale aj ich posilňovanie a rozširovanie o prístupy zamerané na dialóg, spolutvorbu a hľadanie riešení pri objavovaní potenciálu rodín a ich komunít.

Ponúkame rozmanité multidisciplinárne skúsenosti naprieč sektormi, témami, či potrebami rodín. Tvoríme sieť aktérov dobrej praxe v multidisciplinárnej spolupráci na národnej i medzinárodnej úrovni.

Radi sa v multidisciplinárnej spolupráci staneme vašimi tútormi, mentormi, koučmi, kolegami, supervízormi, či partnermi.

Stačí ak nás oslovíte a spojíte sa s nami do siete multidisciplinárnej podpory, či už ako jej prijímateľ alebo podporovateľ.

Chceme spájať ľudí, ktorí pracujú v oblasti podpory rodín a majú záujem o budovanie a rozširovanie vedomostí a ľudskej hodnoty v multidisciplinárnej praxi.

 

Ak máte chuť s nami spolupracovať a využiť podporu multidisciplinárnej siete, kontaktujte nás TU.
Radi sa s vami spojíme.