SK | CZ | EN | NL | FI

UŠITÉ NA MIERU

UŠITÉ NA MIERU

Ak máte chuť s nami spolupracovať

a využiť podporu multidisciplinárnej siete

Ak máte chuť s nami spolupracovať

a využiť podporu multidisciplinárnej siete

Bootstrap Slider

UŠITÉ NA MIERU

Spolu s vami tvoríme služby k rozvoju multidisciplinárnej praxe.


Po konzultácii vám vieme ponúknuť podporu „ušitú na mieru“. Prepojiť vás na kľúčových aktérov podpory a sprevádzať zmenou, ku ktorej smerujete. Zväčša ide o mix služieb, aktivít a nástrojov, ktoré by mali vytvárať logicky ucelený a jedinečný súbor podporných opatrení viažúcich sa na potreby vášho tímu, komunity.

Uvedomujeme si, že v multidisciplinarite byť expertom na všetko v jednej osobe, či tíme nie je reálne. Ale ak fungujeme podľa základných princípov reflexie, spolupatričnosti a hodnotovo orientovanej praxe, dokážeme pre vás a s vami spoločne vyskladať nový, jedinečný multidisciplinárny tím podporovateľov zmeny. Aj preto do procesu zmeny prizývame adresne rozmanité osobnosti zo siete, ktorú tvoríme.

Dostupnosť a prístupnosť multidisciplinárnej podpory v sieti je postavená na diverzifikovanom krytí. Pracujeme predovšetkým so zdrojmi komunity, kde tím, či prijímatelia podpory aktuálne pôsobí/bia.

Služby siete, ich včasnosť a financovanie sú spolutvorené s prijímateľom tak, aby boli čo najdostupnejšie. Využívame  zdroje komunity, jej inštitúcií, neformálnych a neziskových organizácií a ľudí.


Zohľadňujeme štyri kritériá multidisciplinárnej podpory pre pozitívnu zmenu:

1. motiváciu prijímateľa podpory
2. zapojenie kľúčových aktérov zmeny v komunite
3. horizontalitu tímových rolí
4. otvorenosť k multidisciplinárnym inováciám.


Ak máte chuť s nami spolupracovať a využiť podporu multidisciplinárnej siete, kontaktujte nás TU.
Radi sa s vami spojíme.