SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Názov vzdelávacieho programu: 

Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

 

 Evidenčné číslo programu:  

MŠVVaŠ SR:  30/2021 – IV

 

Rozsah spolu:  

55 hodín

Hlavný cieľ: 

Cieľom inovácie je transfer multidisciplinárneho prístupu do inkluzívnej praxe školských podporných tímov u detí a žiakov so symptómami porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD). Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov s FASD a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.Obsah vzdelávania:


Úvod do multidisciplinarity
Identifikácia inkluzívnych potrieb a jej nástroje v SR
Multidisciplinárny tím (MDT) v praxi
Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci
Kompetenčný profil tímového profesionála v MDT
Integrovaná multidisciplinárna podpora – inkluzívne princípy práce s cieľovými skupinami
Obhajoba kazuistiky

Cieľová skupina:


  • psychológ a školský psychológ
  • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
  • kariérový poradca
  • logopéd a školský logopéd
  • liečebný pedagóg
  • sociálny pedagóg

Termín vzdelávania:

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok. Predbežne by vzdávanie mohlo začať v mesiaci október 2022.

Odborní garanti programu:

Oľga Okálová

 

Hlavní lektori:

Oľga Okálová

Veronika Luksa

 

Hosťujúci lektori: 

Lektori zo siete multidisciplinárnych tímov a podpory ...viac tu

Cena vzdelávania: 

129 eur

 

Prihláste sa tu