SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Evidenčné číslo programu:

MPSV ČR 2015/0768-PC/SP/VP/PP

Rozsah spolu:

170 hodín

Hlavný cieľ:

Kolaborativně-dialogický přístup k práci s lidmi. Multidisciplinární perspektiva.
Podpora změny skrze rovnocenné vztahy, autentické prožívání a ocenění.

Obsah vzdelávania:

Nájdete tu 

Cieľová skupina:

• Pro pestrou směsici lidí:-)
• Pro psychology a terapeuty, kteří chtějí rozvíjet a obohacovat ve své praxi autentický lidský přístup, naslouchání, spolupráci a skutečný zájem o klienta.
• Pro studenty oborů psychologie, sociální práce, pedagogiky apod., kteří se ve své budoucí praxi nechtějí spokojit pouze s myšlenkami druhých, ale chtějí realizovat myšlenky vlastní.
• Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří chtějí rozvíjet svůj zájem o klienty, zlepšit se a být si jistější ve vedení rozhovoru a přispět tak k větší “pohodě” pro sebe, své klienty i jejich rodiny.
• Pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí s žáky, studenty, kolegy a vedením školy rozvíjet spolupráci a dialog.
• Pro peer pracovníky, kteří se chtějí dále vzdělávat a hledají nové způsoby, jak oslovit a sdílet svou zkušenost s těmi, s nimiž pracují.
• Pro pracovníky v dalších pomáhajících profesích, kteří chtějí se svými klienty nacházet společné záměry a bok po boku směřovat k jejich uskutečňování.

Prihláste sa:

Přemysl Ulman,
premysl.ulman@gmail.com
+420 608 900 015