SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Mgr. IGOR NOSÁL, Ph.D.

zastávám pozici lektora vzdělávacích workshopů, podílím se na přípravě metodické příručky a na kvalitativním akčním výzkumu (jak se daří vytvářet multidisciplinární týmy a implementovat multidisciplinární přístup při práci s rodinami v obtížné situaci).
Moje profesní historie je protkána multidisciplinární zkušeností. Už profesní příprava byla „multidisciplinární“ - Vystudoval jsem na Filozofické fakultě UP v Olomouci obor „Výchova a vzdělávání dospělých“ (dnes se tento studijní obor jmenuje „Andragogika“), který v sobě kloubil disciplíny pedagogiky, psychologie a sociologie. Později jsem získal doktorát v oboru sociologie. Ve svém profesním životě jsem se dlouho snažil spojovat dvě cesty, akademickou práci sociologa s živou praxí terapeuta, než jsem se rozhodl pro tu druhou. Jako vysokoškolský učitel sociologie jsem nejdéle působila na katedře sociologie Fakultě sociálních studií MU v Brně (1999-2010), kde jsem mimo jiné vedl kurz sociologie dětství. Vedle akademického vzdělání zakončeného doktorátem v oboru sociologie, jsem postupně procházel různými výcviky, které mě formovaly jako terapeuta: Logoterapie a existenciální analýza, Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativním přístupu, Solutions Focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – Dyadická vývojová psychoterapie). Ve své současné praxi terapeutické, poradenské, vzdělávací a supervizní se zaměřuji na vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy v rodině a na spolupracující vztahy v týmech pomáhajících profesionálů. Rád využívám a někdy i propojuji tři přístupy – dialogický přístup, na řešení zaměřený přístup (SF) a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP) – na atachment zaměřenou rodinou terapii. V rámci projektu reformy péče o duševní zdraví v ČR se podílím na zavádění multidisciplinárního přístupu k dětem s rizikem vzniku duševního onemocnění, spolupracuji s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) na podpoře škol a sociálních služeb při pomoci dětem s náročným chováním. Jako terapeut, rodinný poradce a lektor spolupracuji s organizacemi doprovázejícími pěstounské a adoptivní rodiny. Jsem členem skupiny Narativ (www.narativ.cz), platformy pro sdílení a šíření dialogické praxe.

Motto: 

 

„Když jsem se ocitl na dně, uslyšel jsem ťukání zezdola“

(Jerzy Lec)

Cieľ: 

 

Přeji rodinám, aby v obtížných situacích nebyly sami a aby jejich hlas, speciální hlas dětí, byl slyšen
a uznáván s takovou vážností, jako hlas respektovaných odborníků.

Kontakt:


email: igor.nosal@gmail.com