SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Mgr. KATARÍNA MEDZIHORSKÁPsychológ, supervízor, kouč, teamleader v Tranzitnom programe ,,Zo školy do života“ (podpora mladých ľudí so znevýhodnením). V projekte pôsobím ako lektor skupiny profesionálov.

Pracovala som ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. Okrem toho som pôsobila ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CŠPP). Pracovala som tiež ako psychológ v krízovom centre pre deti a mládež, a ako športový psychológ pre ženský volejbalový tím. Pracujem ako teamleader v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne pre Banskobystrický kraj (ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o.), ktorý je zameraný na zapojenie systému klienta do spolupráce v ráci multidisciplinárneho prístupu (práca so školou, centrom pre deti a rodiny, s rodinou klienta, so zamestnávateľom klienta a pod.). Pracujem taktiež vo Výskumnom Ústave detskej psychológie a patopsychológie ako lektor v oblasti kariérového poradenstva, a ako lektor terapeutických techník. Mám komplexný psychoterapeutický výcvik aj supervízny a koučovací výcvik v Prístupe zameranom na riešenie (solution focus approach), tiež dlhodobý koučovací kurz v Brief koučingu. Som certifikovaný Kids´Skills lektor, vediem kurzy Kids´Skills (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou).

Motto:


,,To jsem ještě nikdy nedělala, to mi určitě půjde.“ 

(Pipi Dlhá pančucha)

Cieľ:

Rada by som našim vzdelávaním prispela k šíreniu myšlienky partnerského prístupu a rešpektu v práci s klientom a v multidisciplinárnych tímoch,
so zameraním na postmoderné prístupy, najmä na prístup zameraný na riešenie.
Vidím v ňom užitočnosť pri práci s mojimi klientmi, pri spolupráci s kolegami, vo vedení tímu,
aj pri spolupráci s ďalšími členmi multidisciplinárnych tímov.

Kontakt:


email: kat.medz@gmail.com
mobil: +421 904 256 345