SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

OĽGA OKÁLOVÁ

Sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička. V projekte zastávam predovšetkým rolu koordinátorky projektu.Vo svojej práci sa zameriavam na sieťovanie, komunitné plánovanie a multidisciplinaritu. Spolu so školskými komunitami sa venujem predovšetkým bezpečiu a dialógu v školách, tiež inklúzii, ktorá vychádza z postmoderny. Dlhodobo pôsobím ako vysokoškolská učiteľka, lektorka, facilitátorka a teraz tiež ako ambasádorka multidisciplinárneho prístupu v ŽSK. Niekoľko rokov realizujem poradenstvo a konzultačnú činnosť. Chvíľu som pracovala aj ako dobrovoľníčka v internetovej poradni IPčko, o.z.. Pri práci s rodinou pracujem s pripojením hlasov a jazykov do konverzácii o žiadanej zmene. Baví ma spoločne hľadať spôsob ako tvoriť dialóg, a z neho liečivý systém, v ktorom sa cítime spoločne dobre. Komunikácia v konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii a porozumeniu rovnováhy fungovania vo vzťahoch. Darí sa mi práca so skupinami profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať pojítka tímovosti, efektívnej spolupráce a užitočného dialógu. Osobne myslím, že som neustále na dobrodružnej ceste sebapoznania. Mnohokrát sa vďaka konštruktom s inými o sebe veľa dozvedám, no spôsobom, ktorý ma rozvíja a baví. Systematicky sa venujem školiacej a koordinačnej činnosti zameranej na etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov do komunít. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré vzdelávacie programy. Vo vlastnej praxi najviac používam kolaboratívne, dialogické prístupy i „Solution Focused Approach“.

Motto:

„Takzvané neúspechy sú tou najlepšou skúsenosťou na vytvorenie budúceho úspechu!“

(Bill Cullen)

Cieľ:

Moje aktuálne prianie je, aby ľudia okolo mňa uverili krédu S. R. Coveya,
že i jeden človek môže byť nositeľom pozitívnej zmeny v každej životnej situácii,
či organizácii kde pôsobí. Viem z vlastných skúseností, že tento jednotlivec je kváskom, vďaka ktorému nakysne celý bochník. Laughing

Kontakt:

email: olga.okalova@ku.sk, olga.okalova@gmail.com
mobil: +421 915 930 835>