SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

PAVEL NEPUSTIL

psycholog, sociální pracovník v projektu koordinátor a facilitátor za skupinu Narativ, podílím se zejména na realizaci pilotního výcviku a mám na starosti tvorbu manuálů multidisciplinarity.


Celý svůj profesní život se věnuji oblasti užívání drog a závislostí jako sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut. V současnosti jsem členem dvou týmů v organizacích Renadi a Zotavení Brno, s nimiž pomáháme jednotlivcům a rodinám při zotavování ze závislosti. Na toto téma jsem publikoval řadu odborných i popularizačních článků a knih, působím jako konzultant pro oblast drog a závislostí pro Magistrát města Brna a Úřad vlády ČR.

Spoluzakládal jsem Spolek Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe, v rámci naší činnosti se podílím zejména na vzdělávacích aktivitách. Od roku 2011 realizujeme roční vzdělávací kurz „Možnosti dialogu“ a aktuálně společně s organizací Zahrada 2000 pořádáme Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu, v němž jsem členem lektorského týmu.

Projekt Multidisciplinární přístup je pro mě příležitostí, jak vytvářet nástroje pro podporu týmů, v nichž mají lidé různé vzdělání a různé životní zkušenosti. Multidisicplinární přístup je z mého pohledu v současnosti nejlepší možný způsob pomoci rodinám, které se potýkají s mnohočetnými potížemi. Obzvlášť mě zajímá vzájemná spolupráce mezi pracovníky vzdělanými v pomáhajících oborech a pracovníky, které k pomáhání přivedly jejich životní zkušenosti a zážitky.

Motto: 

"Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne."

(Václav Havel)

Cieľ: 

 

Přál bych si, abychom my všichni, kteří se zabýváme pomáháním druhým, dokázali čerpat především z těch zdrojů, které máme od narození a které se nemusíme učit, stačí si je uvědomovat, věnovat jim pečlivou pozornost a rozvíjet je. Věřím, že pomáhání má být bytostně lidské a že je to právě lidskost, která propojuje multidisciplinární tým jak mezi sebou navzájem, tak s těmi, kterým pomáhá.

Kontakt:


email: pnepustil@gmail.com
mobil: +420 777 916 280
web: http://nepustil.narativ.cz