SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

PŘEMYSL ULMAN, MS, LMFT


Profesně jsem rodinný terapeut a v projektu působím jako facilitator a koordinátor skupiny profesionálů.


Ve své profesní činnosti vycházám z předpokladu, že nikdo nemá “patent na pravdu” a pokud se tak prezentuje, zavírá si cestu k dobrým a zdravým vztahům s ostatními. Úctu, pokoru a trpělivost vnímám jako důležité hodnoty pro budování komunity, z níž nebude nikdo vyčleňován a v níž bude dostatek prostoru proto, aby si v ní jednotliví členové našli své místo. Pracovat multidisciplinárně je jako vytvářet takovou komunitu, v níž má každý své místo, na kterém se cítí dobře. Je to proces, který nikdy nekončí.

Motto:


Mám se dobře a něco pro to dělám 

 

Cieľ:


Abychom postupně objevovali bohatsví v různorodosti a stále se učili poznávat nové možnosti.

Kontakt:


email: premysl.ulman@gmail.com
mobil: +420 608 900 015