SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Pilotný výcvik v multidisciplinárnom prístupe na pomoc rodinám

 

O ČO SA JEDNÁ?

 

Toto školenie je jedinečnou príležitosťou na rozvoj zručností a schopností potrebných pri podpore rodín v ťažkých životných situáciách, práca multidisciplinárnym spôsobom.

Pomocou neho sa účastníci môžu naučiť:

  • ako používať vzťahové a na riešenie zamerané prístupy (solution focused) pri multidisciplinárnej práci s rodinami
  • ako spolupracovať, komunikovať a spolu vytvárať ciele s rovnocenným participatívnym nastavením
  • ako sa stať uznávaným profesionálnym tímovým hráčom

PRE KOHO?

 

Očakáva sa, že účastníci:

1.  V súčasnosti podporujú rodiny v ťažkých životných situáciách, buď ako:

    a) profesionáli (t. j. ako sociálni pracovníci, terapeuti, vychovávatelia a učitelia, právnici, zdravotníci, opatrovatelia), alebo ako

    b) neprofesionáli (t. j. ako dobrovoľníci, konzultanti na základe vlastných skúseností, peer konzultanti),

2.  majú záujem pracovať (alebo v súčasnosti už pracujú) v multidisciplinárnych tímoch,

3.  sú otvorení novým prístupom a spôsobom práce.


V niektorých častiach výcviku budú podskupiny profesionáli a neprofesionáli pracovať samostatne s vlastnými témami.

KEDY A KDE?

 

Školenie pozostáva hlavne zo štyroch trojdňových tréningových blokov:

  • 4. - 6. február 2021 v Brne, Česká republika
  • 27. - 29. máj 2021 v Ružomberku, Slovensko
  • 30. september - 2. október 2021, Česká republika (Vranov u Brna)
  • 20. - 22. január 2022 v Bratislave, Slovensko

Medzi školiacimi blokmi budú účastníci pracovať na malých úlohách (online) a budú im ponúkané možnosti individuálneho mentorstva – supervízií.

KTO VÝCVIK ORGANIZUJE?

 

Školenie je organizované a pripravené v partnerskej spolupráci:

Katolicka univerzita Ružomberok (SK), Inštitút dialogických praxí (SK), Spolok Narativ (CZ), Lyhytterapiainstituutti Oy (FIN), Appreciative Change Works (NL) ako súčasť projektu Erasmus „Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien v rodinách v ťažkých situáciách“.

Facilitátori výcviku:

Kateřina Medzihorská (SK), Veronika Šebeková (SK), Veronika Luksa (SK), Oľga Okálová (SK),

Lenka Martinkovičová (SK), Přemysl Ulman (CZ), Igor Nosál (CZ), Pavel Nepustil (CZ)

Hosťujúci lektori:

Lucie Hornová (CZ), Pavel Vítek (CZ), Miroslava Bruncková (SK), Loek Schoenmakers (NL), Ben Furman (FIN)


Školenie bolo vyvinuté v úzkej spolupráci a pod kontinuálnym supervíznym dohľadom medzinárodných odborníkov Loek Schoenmakers (NL) a Ben Furman (FIN).

 

Vďaka sponzorstvu ERASMUS môže byť toto pilotné školenie ponúknuté všetkým účastníkom bezplatne, hradené bude tiež ubytovanie a strava.

ŠTRUKTÚRA VÝCVIKU

 

Facilitátori hlavnej skupiny: Oľga Okálová a Igor Nosál;
Facilitátori skupiny Profesionálov: Katarína Medzihorská, Lenka Martinkovičová a Přemysl Ulman;
Facilitátori skupiny Laikov: Veronika Šebeková, Veronika Luksa a Pavel Nepustil.


Všeobecná štruktúra 3-denného stretnutia

DEŇ 1, cca 13:00 – 18:00 DEŇ 2, cca 9:00 – 16:30 DEŇ 3, cca 9:00 – 14:00
Práca v hlavnej skupine – tzn. „všetci spolu“
Prezentácia hostí
Organizačné informácie
Práca vo dvoch skupinách – tzn. „Laici“ a „Profesionáli“
Precvičovanie zručností
Práca v hlavnej skupine
Reflexia, vzájomné zdieľanie

 

Predbežný harmonogram

BLOK 1: VZŤAHOVÁ PRAX
4. - 6. februára 2021, Brno
Hosť: Loek Schoenmakers

BLOK 2: NA RIEŠENIE ZAMERANÝ PRÍSTUP
27. - 29. mája 2021, Ružomberok
Hosť: Ben Furman, Leoš Zatloukal

BLOK 3: KOMUNIKÁCIA, SPOLUPRÁCA, SPOLOČNÁ TVORBA
30. septembra – 2. októbra 2021, Vranov u Brna
Hosť: Lucie Hornová

BLOK 4: AKO SA STAŤ MEDZIODBOROVÝM TÍMOVÝM HRÁČOM
20. - 22. január 2022, Bratislava
Hosť: Ben Furman, Loek Schoenmakers – reflektujúce stretnutie