SK | CZ | EN | NL | FI

MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE

Multidisciplinární podpora rodin
v krizových situacích

Multidisciplinární podpora rodin
v krizových situacích

Moravská galerie, Moravské náměstí 1, Brno, ČR

17.5.2022, 9:30 - 17:00 + večerní neformální program

Moravská galerie, Moravské náměstí 1, Brno, ČR

17.5.2022, 9:30 - 17:00 + večerní neformální program

Vstup zdarma

Tlumočení (čeština / angličtina / ukrajinština) zajišteno

Vstup zdarma

Tlumočení zajišteno

ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS

Multidisciplinárna podpora
pozitívnych zmien u rodín
v ťažkých situáciách

Multidisciplinárna podpora
pozitívnych zmien u rodín
v ťažkých situáciách

2019-1-SK01-
KA204-060806.

Bootstrap Slider

VERONIKA LUKSA

Absolvovala som štúdium Psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a rôzne kurzy (krízová intervencia, Sandtray, práca s páchateľmi násilia na deťoch a ďalšie). Aktuálne sa zúčastňujem výcvikov: komplexný výcvik Solution Focus Brief Therapy - Prístup zameraný na riešenie, výcvik EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing a Solution focused approach to trauma. Pracujem ako školská psychologička na strednej škole. V minulosti som pracovala ako tréner soft skills, neskôr v OZ Náruč som pomáhala rodinám a deťom, ktoré boli obeťami sexuálneho zneužívania, týrania alebo zanedbávania.

Na mojej práci ma najviac baví tvorivý proces objavovania riešení s spolu s klientami. Zaujíma ma a obdivujem akým spôsobom sa ľudia, malí aj veľkí, vyrovnávajú s traumatickými zážitkami. Je pre mňa potešením byť ich sprievodcom na ceste k želanej budúcnosti. Pri hľadaní užitočných riešení veľakrát spolupracujem s odborníkmi z iných oblastí, aby želaná zmena bola stabilná a riešila skutočné potreby klienta.

Motto:

 

"Verím, že pravým cieľom nášho života je hľadanie šťastia. To je jasné. Či už sme veriaci alebo nie, či vyznávame to alebo ono náboženstvo, my všetci hľadáme v živote niečo lepšie. Myslím si teda, že hlavná pohnútka nášho života je hľadanie šťastia..."

(Dalajláma)

Cieľ:

 

Dúfam, že tvorivý proces a pozitívny prístup bude pre účastníkov natoľko nákazlivý, aby si ho chceli udržať a natoľko uspokojujúci, že ho budú šíriť ďalej.

Kontakt:


email: luksa.veronika@gmail.com