SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

VERONIKA ŠEBEKOVÁ


Psychológ, výskumník, facilitátor


Psychológiu som vyštudovala na PVŠPS v Prahe, no počas magisterského štúdia som na semester odbehla nabrať ďalšie skúsenosti do Fínska. Zúčastnila som sa niekoľkých medzinárodných konferencií zameraných napríklad na témy detská psychológia, FASD, kariérne poradenstvo či kolaboratívno-dialogické praxe. Z absolvovaných kurzov môžem spomenúť napríklad daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik, kurz bilaterálnej integrácie, či krízovej intervencie. Momentálne pracujem ako školský psychológ na Spojenej škole v Ružomberku v rámci odborného inkluzívneho tímu.

Motto: Zdieľaná radosť je dvojnásobná, zdieľaná starosť je polovičná.

Cieľ:

 

Priala by som si, aby projekt napomohol vytvoriť čo najviac podporných sietí v rámci komunít - podporných pre klienta ale aj pre pomáhajúcich navzájom.

Kontakt:email: veronikaseb@gmail.com